Normen: wat zijn persoonlijke normen? Hoe zit dat binnen teams? (2022)

home/carriere/loopbaan/persoonlijke drijfveren/normen

Normen gaan over wat ‘je moet’ of wat jevan jezelf ‘niet mag’. Jouw persoonlijke normen zijn een soort van regelgeving die als persoonlijke drijfveer fungeren. Voorbeelden van normen zijn:

 • Je mag niet huilen want dat is een teken van zwakte.
 • Je moet niet teveel opscheppen over jezelf.
 • Je moet wel succesvol zijn in het leven.
 • Je mag niet klagen want je moet dankbaar zijn voor wat je hebt gekregen.
 • Wanneer je iets zegt moet het wel waar zijn en dat moet je zeker weten, anders moet je het niet zeggen.
 • Je moet er zijn voor de zwakkere in de samenleving.
 • Je moet de kantjes er niet aflopen.
 • Je moet er helemaal voor gaan.
 • Je moet het huis altijd netjes hebben.
 • Je moet het je gasten naar de zin maken.
 • Je moet de telefoon oppakken als je merkt dat de telefoon overgaat.
 • Je moet een email wel direct beantwoorden.

Normen: wat zijn persoonlijke normen? Hoe zit dat binnen teams? (1)

Wat is het verschil met waarden?

Waarden hebben te maken met wat voor joubelangrijk is, waar jij jevoor wilt inzetten, terwijl normen jouw huishoudboekje zijn van wat ‘moet’ van jezelf of wat ‘niet mag’van jezelf. Waarden kunnen evenals normen een persoonlijke drijfveer zijn.

Persoonlijke waarden

Van wie heb jede normen meegekregen?

Normen krijg jein eerste instantie mee vanuit jouw opvoeding. Als kind heb jegeleerd wat ‘goed’ of ‘kwaad’ is. Iedere ouder geeft zijn/haar eigen normen door aan het kind. Het maakt dus wel degelijk uit waar je bentopgegroeiden waar jouw wieg heeft gestaan. De omgeving waarin jebent grootgebracht speelden daarin een rol, zoalsde school die jebezocht, de kerk of het geloof, de voetbalclub of de muziekles.

Normen zijn ook belangrijk. Ze zijn namelijk richtinggevend. Ze verstrekken jeduidelijkheid over hoe jemoet handelen, maar ook over hoe jeniet moet handelen. Normen geven dus een veilig gevoel. Ze horen bij jouw comfortzone: je weet wat er van jewordt verwacht en jeweet waar jeaan toe bent.

(Video) ISO 9001 Hoofdstuk 5 Leiderschap

Eigen grenzen: ga jeer vaak overheen?

Jouw normen kunnen ervoor zorgen dat jeregelmatig over eigen grenzen heen gaat. Het kan ervoor zorgen dat je jezelf overvraagt of dat jeté veeleisend wordt voor jezelf. We duiden het met een voorbeeld: jevindt dat jouw huisje er netjes bij moet liggen, evenals de tuin. Jevindt dat jouw kinderen er altijd netjes bij moeten lopen. Jevindt dat jeeen representatieve auto moet hebben. Alles bij elkaar kost jedat een vermogen en geeft het jedruk. Jij en jouwpartner moeten een leven lang werken om dit arrangement in stand te houden.

Een ander voorbeeld: jevindt dat jemoet werken, maar jemoet er ook altijd voor jouw kinderen zijn. Bovendien moet jeer goed uitzien, dus jemoet ook naar de sportschool. Jevindt dat je jouwsociale contacten ook moet onderhouden. Zie jewat dit allemaal van jou vraagt?

Gevoelens

Wie zich niet aan eigen normen kan houden, krijgt gevoelens van schaamte, schuld, tekort schieten of falen. Jedoet blijkbaar iets of jelaat iets na wat tegen jouww eigen geschreven huishoudboekje ingaat. Het geeft jeeen rotgevoel wanneer jedie email niet op tijd hebt beantwoord, wanneer jete laat reageert, wanneer jete weinig aandacht aan jouw vriendin hebt gegeven etc. Gevoelens kunnen dus iets zeggen over jouw normen.

> Lees ook mijn artikel over: het geweten.

Botsende normen

Normen kunnen een bron van stress veroorzaken.

 • Je belooft iets aan een ander en jekunt het niet waarmaken.
 • Een ander belooft jeiets, maar maakt het niet waar.
 • Je levert werk af wat niet aan jouw eigen norm voldoet.
 • Een ander doet van alles voor jou,maar het voldoet niet aan jouw norm.
 • Je krijgt onderlinge spanningen, omdat er verschillende normen zijn tussen joien de ander.

Normen kunnen jeook spanningen en stress geven dus. We noemen twee voorbeelden:

 • Stress omdat jeniet aan jouw eigen norm voldoet

  • Je vindt dat jealtijd op tijd moet komen, maar nu is er een dag waarop jedat niet lukt. Jevoelt zich bezwaard omdat jete laat kwam.
  • Je vindt dat jouw huis altijd netjes moet zijn als er visite komt. Maar nu had jehet zo druk en de visite stond onverwachts aan de bel. Jewerd onzeker. Jeging jeverontschuldigen enzei: ‘sorry dat het hier zo’n troep is’.
  • Je hebt jouw familie hulp toegezegd bij de verhuizing, maar door omstandigheden moet jeverstek laten gaan. Het zit joudwars. Jevoelt jeschuldig of jeschaamt zich.

  Enerzijds zijn normen dus richtinggevend. Anderzijds kunnen ze jeook opbreken.

 • Spanningen in relaties

  In relatie met de ander (zowel thuis op het werk) kunnen normen behoorlijk botsen. Sterker nog: jekunt jouw normen als de ware norm gaan zien. Normen kunnen dan heel wat botsingen veroorzaken.

  Wil jeeen voorbeeld? Jevindt dat het thuis altijd netjes moet zijn en jouw partner heeft daar heel andere opvattingen over. Op jouw werk vindjedat jeeerst de klus moet klaren en daarna pas naar huis kunt terwijl jouw collega vindt dat hij/zij om 17.00 uur klaar is en daarmee basta. Dat kan dus botsen. Het is belangrijk in teams en organisaties om gezamenlijke teamnormen en teamwaarden te ontwikkelen.

Elkaar de maat nemen

Een valkuil in communicatie is om normatief te zijn voor de ander. Dat betekent dat jeanderen de maat neemt. Normatief zijn betekent: de ander beoordelen of zelfs veroordelen op basis van jouw normen. Wie anderen voortdurend de maat neemt, zal betuttelend of belerend overkomen op anderen. Dat zal de relatie schaden.

Persoonlijke drijfveren

Een norm is een persoonlijke drijfveer. Wat doen wij met normen in een training gericht op persoonlijke ontwikkeling? Vooral bekijken welke normen van jezelf zijn!

 • Zijn de normen die jehebt (denkt te hebben) van jouzelf of isdat vanuit jouw omgeving opgelegd?
 • Welke normen heb jeeigenlijk en welke zijn heel bepalend voor jou?
 • Zijn er normen vanuit jouw omgeving waar jepersé aan wilt voldoen?
 • Kun jerelativeren en een volgorde aangeven wat voor jouhet belangrijkste is?

Persoonlijke drijfveren

(Video) ICTWaarborg TV #2 ISO normen

Normen en waarden team en organisatie

Ieder teamlid binnen jouw organisatie heeft een pallet aan normen, waarden en dus overtuigingen bij zich. Om er meteen een overtuiging aan toe te voegen: ieder mens is eigenaar van zijn eigen normen- en waardenpatroon en ieder mens heeft recht op een eigen normen- en waardenpatroon.

 • Grondhouding van de leidinggevende

  Bij het managen van normen en waarden is een de grondhouding van de leidinggevende als volgt te omschrijven:

  • De leidinggevende respecteert normen en waarden van individuele teamleden.
  • De leidinggevende is zich bewust dat hij/zij over normen en waarden van de ander niet kan heersen en beseft dat hij overtuigingen van anderen niet kan beheersen.
  • De leidinggevende vindt afwijkende normen en waarden niet bedreigend maar ervaart dit juist als een enorme uitdaging.
  • De leidinggevende stelt zich open en transparant op.

Normen: wat zijn persoonlijke normen? Hoe zit dat binnen teams? (2)

Ontwikkel normen en waarden binnen jouw team

Wat is het verschil tussen normen en waarden? Een waarde kan zijn: veiligheid in het verkeer. De norm is: je mag maximaal 50 kilometer in de bebouwde kom rijden, je dient een veiligheidsgordel te dragen, alcohol in het verkeer is uitgesloten. De norm is dus de afspraak die je maakt in het kader van de waarden.

Ontwikkelen normen en waarden binnen team en organisatie

 • Een praktijkvoorbeeld van de waarde: oprechtheid

  Een team omschreef het als volgt:

  (Video) Webinar Gemeentefinanciën (5 oktober 2022)

  Wij zijn echt en oprecht. Dat betekent dat wij onze oprechte gevoelens durven tonen in alle situaties. Onze blijheid, onze boosheid, onze teleurstelling, ons enthousiasme. Maar WYSIWYG (what you see is what you get). We hebben een hekel aan diplomatie, opgesmukt gedoe, de zaken grootser voorstellen dan ze zijn. We houden niet van spelletjes, we hebben ze niet achter de ellebogen.

  We vinden het fijn als mensen ons in onze waarde laten en dat doen wij hun ook. Wanneer iemand boos op ons is, vinden we dat minder erg dan wanneer iemand zich niet uitspreekt. Dat typeert ons. En in die zin zijn we recht door zee! Ook bij echtheid hoort durf en moed. Je kunt ook afgewezen worden in je oprechtheid. Maar we worden liever afgewezen dan wanneer we onze échtheid tekort moeten doen.

  • Irritaties spreken we direct uit tegen diegene die het aangaat.
  • We praten met elkaar en niet over elkaar.
  • We spreken elkaar aan op gedrag en wachten niet tot de grote baas dat doet, maar we doen dat onderling als teamleden.
  • We geven ons gevoel terug aan klanten en collega’s.
 • Welke normen horen bij de waarde oprechtheid?

  Het team in ons voorbeeld heeft er de volgende normen aan verbonden:

 • Opgelegde normen en waarden

  In veel organisaties worden overtuigingen opgelegd.Papier is gewillig en geduldig. De meest voorkomende zijn: klantgericht, ondernemend, innovatief, integraal verantwoordelijk voor resultaten, vooruitstrevend, toonaangevend, continue verbetering, kwaliteit, open, communicatief, teamwerk, resultaatgericht, willen winnen, integer, altijd streven naar beter.

  Managers en leidinggevenden zijn er op zich wel achter dat het opleggen van overtuigingen niet werkt. Men beseft dat de omschrijving 'we zijn klantgericht of resultaatgericht' een leeg omhulsel is. Echter, de oplossing die men hiervoor bedacht heeft, blijkt niet te werken en dat is het omschrijven van overtuigingen op gedragsniveau.

 • Overtuigingen op gedragsniveau

  Veel organisaties hebben normen en waarden omschreven op gedragsniveau. Onder klantgerichtheid verstaan wij dat de telefoon na maximaal 2x overgaan wordt opgenomen. Onder een loyale medewerker verstaan wij 'geen acht tot vijf uur mentaliteit' (overigens is dit een nieuwe overtuiging).

  En dus belden wij dat bedrijf om te zeggen dat wij een kandidaat hadden voor de vacature die in de krant stond, maar dat deze potentiële medewerker een vijf voor acht tot tien over vijf mentaliteit had.

 • Einde committent en bezieling

  Wanneer overtuigingen op gedragsniveau opgelegd worden door het management verdwijnt de bezieling, commitment, betrokkenheid uit de organisatie. Men zal willen voldoen aan de gedragscriteria; maar het hart klopt er niet in.

  Het managen van overtuigingen vraagt een actieve betrokkenheid en inbreng van de teamleden. Als leidinggevende ben jeniet de eigenaar van onze normen en waarden. Wij zijn de eigenaar van onze teamnormen en waarden. En wij is het team.

Leerdoelen teamontwikkeling voor leidinggevenden

We hebben nog meer leerdoelen voor de training teamontwikkeling voor jeuitgewerkt.

Jekunt ook het overzicht bekijken met alle leerdoelen gericht op leiderschap.

Leerdoelen voor de training teamontwikkeling

 • De Steven heeft een training teamontwikkeling voor leidinggevenden ontwikkeld: training teamontwikkeling en samenwerken
 • Bekijk onze vraagbaak over teamontwikkeling of onze teamtrajecten gericht op teamontwikkeling en samenwerken: teamontwikkeling en samenwerken

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Normen: wat zijn persoonlijke normen? Hoe zit dat binnen teams? (3)

(Video) Keynote Speech 5: Normative convergence to the establishment of international standards.. - English
(Video) Paul Collier: 4 ways to improve the lives of the "bottom bil

FAQs

Wat zijn persoonlijke normen? ›

Normen gaan over wat 'je moet' of wat je van jezelf 'niet mag'. Jouw persoonlijke normen zijn een soort van regelgeving die als persoonlijke drijfveer fungeren. Voorbeelden van normen zijn: Je mag niet huilen want dat is een teken van zwakte.

Wat zijn voorbeelden van normen? ›

Norm: Als je op een bouwplaats werkt, dan let je op elkaars veiligheid. Norm: Je houdt afstand als iemand een pincode intypt. Norm: Je legt iets opnieuw uit als iemand iets niet begrijpt. Norm: Iemand die slechtziend is help je oversteken.

Welke normen zijn belangrijk? ›

Norm: Als iemand je de weg vraagt, help je die persoon door het te uit te leggen. Norm: Als je het niet met iemand eens bent, ga je niet gelijk schelden of slaan. Norm: Als je zegt dat je iemand helpt, dan doe je dat ook. Norm: Als iemand, een meerdere bijvoorbeeld, je opdraagt wat te doen, dan doe je dat.

Wat zijn voorbeelden van normen en waarden? ›

Het is iets waarmee je goed en slecht kunt onderscheiden. Het is dus in zekere zin ook subjectief wat goed of slecht is. Met je waarden laat je zien wat je belangrijk vindt en wat je goed vindt. Een paar voorbeelden van waarden: vrijheid, saamhorigheid, tolerantie, solidariteit, trouw en gelijkheid.

Welke persoonlijke waarden zijn er? ›

Om jouw eigen gedragsregels vorm te geven is het dus van belang om te weten wat jouw waarden zijn. De 10 meestvoorkomende waarden wereldwijd zijn: vrijheid, eerlijkheid, respect, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, vrede, vriendelijkheid, liefde, en veiligheid.

Waarom zijn normen en waarden zo belangrijk? ›

Waarom zijn normen en waarden belangrijk? Normen en waarden zorgen voor een soepele, prettige omgang met elkaar. Het sociale verkeer in een samenleving verloopt beter wanneer de meeste mensen zich houden aan de normen en waarden.

Wat zijn waarden noem drie voorbeelden? ›

Betekenis waarden

Het is vaak een enkel woord, zoals eerlijkheid, respect, gelijkheid. In het voorbeeld van op tijd komen als je hebt afgesproken met iemand, dan is de achterliggende waarde stiptheid of respect voor de ander.

Welke normen horen bij loyaliteit? ›

Loyaliteit leg ik graag uit aan de hand van een aantal gedragskenmerken: Je behandelt de ander eerlijk en oprecht. Je bent genegen iets te doen of na te laten voor de ander. Je wilt graag dat het goed gaat met de ander en jouw gedrag is erop gericht om dat te bevorderen en te ondersteunen.

Wat is de norm? ›

Een norm is een stelsel van ideeën dat voorschrijft hoe je je dient te gedragen. Het zijn de `regels` voor sociaal aanvaard gedrag. Normen zijn relatief in de zin dat ze niet in gelijke mate gedeeld worden door de individuen in een samenleving.

Wat is de norm van respect? ›

Bij de waarde respect kun je onder andere aan de volgende normen denken: Niet pesten of discrimineren. De ander aankijken en laten uitpraten tijdens een gesprek. Je roddelt niet over elkaar.

Is respect een norm? ›

Normen zijn afgeleid van waarden

De normen. Normen zijn afgeleid van waarden. De waarde is bijvoorbeeld respect, de afgeleide norm kan dan zijn: je moet wel beleefd zijn.

Welke normen horen bij familie? ›

Norm: Als iemand je de weg vraagt, help je die persoon door het te uit te leggen. Norm: Als je het niet met iemand eens bent, ga je niet gelijk schelden of slaan. Norm: Als je zegt dat je iemand helpt, dan doe je dat ook. Norm: Als iemand, een meerdere bijvoorbeeld, je opdraagt wat te doen, dan doe je dat.

Wat wordt bedoeld met negatieve persoonlijke waarden? ›

Negatieve persoonlijke waarden zijn kernwaarden die bij een te veel ervan negatief ervaren kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de kernwaarde genieten. Genieten van het leven is heel belangrijk, maar wanneer je alleen daar nog aandacht aan besteedt is dat niet goed.

Wat is de sociale norm? ›

Invloeden (regels, geboden, verboden) vanuit de sociale omgeving, die bepalen of je het gedrag wel of niet gaat vertonen.

Wat is de relatie tussen normen en waarden? ›

Relatie tussen normen en waarden

Bepaalde waarden worden als waardevol beschouwd - de naam zegt het al - en worden geconcretiseerd in normen. Dus waarden gaan eigenlijk vooraf aan normen. Dit terwijl veel mensen* spreken van "normen en waarden" in plaats van "waarden en normen".

Wat is een waarde van een persoon? ›

Een waarde is iets wat een persoon of samenleving nastrevenswaardig vindt. Een waarde geeft aan wat men wenselijk vindt, zoals bijvoorbeeld goed gedrag. Het woord waarde wordt vaak samen met het woord normen gebruikt.

Wat is jouw kern? ›

Je bent je kernwaarden

De reden dat we ze kernwaarden noemen in plaats van simpelweg 'waarden', is omdat ze de kern zijn van je identiteit. Ze bepalen je prioriteiten, wat je doet (en hoe je het doet), je relaties, hoe je leven zal verlopen en zelfs wie je bent.

Hoe ontstaan normen en waarden? ›

Je omgeving speelt een belangrijke rol, dat begint al zodra je als baby ter wereld komt. Je vader en je moeder (of je directe opvoeders) spelen de grootste rol in de programmering van je eerste waarden. Je ouders drukten voortdurend hun waarden uit door je te vertellen wat je wel en niet mocht doen, zeggen en geloven.

Wat zijn kernwaarden van jezelf? ›

Kernwaarden zijn diep verankerde overtuigingen die ons beeld, en ons oordeel, filteren over onszelf en over anderen. Zeggen kwaliteiten vooral hoe je dingen doet, en waar je goed in bent, waarden verklaren waarom je dingen doet. Kernwaarden zijn dus drijfveren die het waarom van je handelen verklaren.

Welke norm hoort bij verantwoordelijkheid? ›

Verantwoordelijkheid is nauw verbonden met zich engageren in de samenleving en zorg opnemen voor anderen. Deze basishouding voor ethisch gedrag wordt zowel in de traditie van de beroepsethiek als in het gewone leven vaak als een minimale verplichting geformuleerd als: niets of niemand schade toebrengen.

Wat zijn de basiswaarden? ›

De basiswaarde is de intrinsieke waarde per participatie in een beleggingsfonds.

Wat zijn normen en waarden in de zorg? ›

Morele waarden in de gezondheidszorg zijn bijvoorbeeld eerlijkheid, weldoen, vertrouwen, privacy, respect voor autonomie, niet-schaden en rechtvaardigheid. Morele waarden vormen de fundamenten van de morele normen. Als morele waarden met elkaar botsen, ontstaat een moreel dilemma.

Wat zijn normen waarden en overtuigingen? ›

Iedereen heeft zijn overtuigingen. Deze zijn ontstaan uit de normen en waarden. Het zijn ideeën en gedachten die we hebben over onszelf, de ander en de wereld. Ze vormen een samenhangend geheel van onze persoonlijke (unieke) ervaringen, onze waarden, en onze gevoelens.

Wat is de norm van liefde? ›

In dat geval passen woorden bij je als: zorgzaam, gericht op de ander, maatschappelijke betrokkenheid, mentorschap of coaching, compassie of mededogen, dienstbaarheid, empathie, warmte, loyaliteit of toewijding.

Is vertrouwen een norm of waarde? ›

Vertrouwen in het dagelijks werk

Vertrouwen zoals hier aangeduid is als norm in het maatschappelijk verkeer onomstreden. In het actuele publieke debat over waarden en normen krijgen dit vertrouwen en het herstel ervan veel aandacht.

Wat zijn waarden in werk? ›

Datgene wat je heel belangrijk vindt in je werk, worden ook wel drijfveren of 'waarden' genoemd. Jouw drijfveren zeggen iets over wie je bent en hoe je in het leven staat. Ben je iemand die het belangrijk vindt om avontuur te beleven of zoek je juist zekerheid en stabiliteit?

Wat is de norm van dankbaarheid? ›

Dankbaarheid

Norm: Wees blij met wat je hebt en vraag nooit meer dan het eigenlijk mogelijk is. Zaag ook niet als je iets die je wil niet krijgt, alles gebeurt met een reden en misschien heb je dat niet nodig.

Welke norm hoort bij betrokkenheid? ›

Een betrokken medewerker laat het volgende gedrag zien: Hij/zij: Is loyaal aan de organisatie. Leeft mee met het wel en wee van de organisatie. Denkt mee, doet voorstellen en neemt initiatief ter verbetering.

Wat is een ander woord voor norm? ›

criterium, gedragslijn, gedragsregel, graadmeter, maat, maatstaf, norma, normering, orde, regel, regelmaat, richtsnoer, schaal, standaard, toetssteen. als synoniem van een ander trefwoord: regel (zn) : canon, conventie, gebod, gebruik, gewoonte, norm, procedure, reglement, richtsnoer, verordening, voorschrift, wet.

Wat zijn sociale normen voorbeelden? ›

Een voorbeeld van een norm die een uitwerking is van de waarde rechtvaardigheid is dat mensen hun kinderen niet slaan. Dit wordt immers door een meerderheid van de samenleving als onrechtvaardig beoordeeld. Een ander voorbeeld is dat het een waarde is dat je respect moet hebben voor ouderen.

Waarom normen? ›

Je waarden zijn er altijd en bepalen je doen en laten. Dit noem je ook wel je normen: de gedragsregels die je naleeft. Altijd je eigen geld willen verdienen is een norm, die past bij de waarde onafhankelijkheid. De norm 'nooit oordelen over andermans keuzes ' komt voort uit de waarde ruimdenkendheid.

Waar hecht je veel belang aan in je leven? ›

De moderne vrouw hecht vooral belang aan gezondheid (99%), respect (98%) en het gezin (97%). Ook mannen dragen deze drie waarden hoog in het vaandel met respectievelijk 97%, 93% en 93%. Dat blijkt uit de resultaten van een rondvraag van Comeva, een initiatief van enkele vrouwenbladen.

Waar sta ik op dit moment in het leven? ›

Een persoonlijke waarde is iets dat jij belangrijk vindt. Je waarden zijn de dingen die er echt toe doen in je leven. Het geeft op een stenografische manier weer, waardoor jij gemotiveerd wordt. Je persoonlijke waarden in combinatie met je overtuigingen zijn de bron van je besluitvorming.

Kunnen je kernwaarden veranderen? ›

Kernwaarden zijn dus drijfveren die het waarom van je handelen verklaren. Je krijgt ze mee vanuit je opvoeding, bewust en onbewust en vorm je zelf tijdens je leven. Daarom veranderen deze waarden ook gedurende je leven.

Wat zijn gedragsnormen? ›

Gedragsnormen zijn rechtsnormen die een gedraging gebieden, verbieden of toestaan. Rechtsnormen die een gedraging gebieden of verbieden rekenen we onder de verplichtende rechtsnormen. Rechtsnormen die een gedraging toestaan rekenen we onder de veroorlovende rechtsnormen.

Wat valt er onder sociaal gedrag? ›

Sociaal gedrag is gedrag dat in de context waarin het wordt vertoond, algemeen geaccepteerd is. Het is gedrag dat overeenkomt met de geldende norm op die specifieke plaats. Ook mensen, de omgeving of de geschiedenis van een plaats bepalen of gedrag 'sociaal' is.

Is sociaal een waarde? ›

Sociale waarden als delen, geven, elkaar helpen, vertrouwen, liefde, reputatie en aanzien, milieu en wederkerigheid. Deze waarden binden een samenleving.

Wat zijn sociale normen voorbeelden? ›

Een voorbeeld van een norm die een uitwerking is van de waarde rechtvaardigheid is dat mensen hun kinderen niet slaan. Dit wordt immers door een meerderheid van de samenleving als onrechtvaardig beoordeeld. Een ander voorbeeld is dat het een waarde is dat je respect moet hebben voor ouderen.

Wat is de norm van familie? ›

Norm: Als iemand je de weg vraagt, help je die persoon door het te uit te leggen. Norm: Als je het niet met iemand eens bent, ga je niet gelijk schelden of slaan. Norm: Als je zegt dat je iemand helpt, dan doe je dat ook. Norm: Als iemand, een meerdere bijvoorbeeld, je opdraagt wat te doen, dan doe je dat.

Wat is de sociale norm? ›

Invloeden (regels, geboden, verboden) vanuit de sociale omgeving, die bepalen of je het gedrag wel of niet gaat vertonen.

Wat is het verschil tussen normen en waarden? ›

Een waarde wordt vaak omschreven in één woord. Bekende waarden zijn: vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit, respect en tolerantie. NORMEN zijn gedragsregels. Normen zijn dus concrete regels waar je de ander (of jezelf) op kunt afrekenen.

Waarom zijn normen en waarden zo belangrijk? ›

Waarden zorgen voor het overstijgen van onze overtuigingen vanuit onze opvoeding en culturele conditionering, zodat we meer onszelf kunnen worden, en dus meer een authentiek leven kunnen leiden. Waardengebaseerde besluitvorming is nodig de institutionalisering en ontwikkeling van democratie in de wereld.

Wat is de norm van respect? ›

Bij de waarde respect kun je onder andere aan de volgende normen denken: Niet pesten of discrimineren. De ander aankijken en laten uitpraten tijdens een gesprek. Je roddelt niet over elkaar.

Wat is de norm? ›

Een norm is een stelsel van ideeën dat voorschrijft hoe je je dient te gedragen. Het zijn de `regels` voor sociaal aanvaard gedrag. Normen zijn relatief in de zin dat ze niet in gelijke mate gedeeld worden door de individuen in een samenleving.

Hoe omgaan met andere normen en waarden? ›

4 Manieren om met verschillende normen en waarden in het gezin om te gaan
 1. Begin met gevoel. ...
 2. Maak er speciaal tijd voor vrij om met elkaar in gesprek te gaan. ...
 3. Als er weinig tijd is om te praten, geef dan je grenzen aan. ...
 4. Begrijp welke normen en waarden naast elkaar kunnen bestaan en welke niet.
25 May 2019

Hoe ontstaan normen en waarden? ›

Je omgeving speelt een belangrijke rol, dat begint al zodra je als baby ter wereld komt. Je vader en je moeder (of je directe opvoeders) spelen de grootste rol in de programmering van je eerste waarden. Je ouders drukten voortdurend hun waarden uit door je te vertellen wat je wel en niet mocht doen, zeggen en geloven.

Wat is de norm van liefde? ›

In dat geval passen woorden bij je als: zorgzaam, gericht op de ander, maatschappelijke betrokkenheid, mentorschap of coaching, compassie of mededogen, dienstbaarheid, empathie, warmte, loyaliteit of toewijding.

Wat zijn gedragsnormen? ›

Gedragsnormen zijn rechtsnormen die een gedraging gebieden, verbieden of toestaan. Rechtsnormen die een gedraging gebieden of verbieden rekenen we onder de verplichtende rechtsnormen. Rechtsnormen die een gedraging toestaan rekenen we onder de veroorlovende rechtsnormen.

Wat valt er onder sociaal gedrag? ›

Sociaal gedrag is gedrag dat in de context waarin het wordt vertoond, algemeen geaccepteerd is. Het is gedrag dat overeenkomt met de geldende norm op die specifieke plaats. Ook mensen, de omgeving of de geschiedenis van een plaats bepalen of gedrag 'sociaal' is.

Is sociaal een waarde? ›

Sociale waarden als delen, geven, elkaar helpen, vertrouwen, liefde, reputatie en aanzien, milieu en wederkerigheid. Deze waarden binden een samenleving.

Welke normen horen bij loyaliteit? ›

Loyaliteit leg ik graag uit aan de hand van een aantal gedragskenmerken: Je behandelt de ander eerlijk en oprecht. Je bent genegen iets te doen of na te laten voor de ander. Je wilt graag dat het goed gaat met de ander en jouw gedrag is erop gericht om dat te bevorderen en te ondersteunen.

Hoe weet ik wat mijn waarden zijn? ›

Denk eens na naar wie je opkijkt, wellicht is dat juist je moeder of je leidinggevende. Bedenk wat je aan die persoon bijzonder of inspirerend vindt. Achter bewondering schuilen vaak waarden die jij belangrijk vindt. Ook jaloezie en nijd kunnen een indicatie zijn!

Wat is de norm van communicatie? ›

Overtuigingsniveau en communicatie

Noem eens een paar begrippen als eerlijkheid, betrouwbaarheid, rechtvaardigheid, rechtmatigheid, objectiviteit. Deze begrippen krijgen waarde in de dialoog tussen mensen.

Videos

1. DON'T PANIC — Hans Rosling showing the facts about population
(Gapminder Foundation)
2. THIS DROP KILLED HOW MANY BASES?!?!? | Is It IMBA Or Do I Suck?
(Harstem)
3. The Italian Aero Club turns 110 years old. The interviews
(FlyEurope .TV)
4. Haal alles uit Microsoft Teams!
(Proximus for Enterprises)
5. How childhood trauma affects health across a lifetime | Nadine Burke Harris
(TED)
6. Waarom samenwerken met MS-teams? | Samenwerkingskernel
(Collaboration Kernel)

Top Articles

Latest Posts

Article information

Author: Arline Emard IV

Last Updated: 11/16/2022

Views: 5443

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arline Emard IV

Birthday: 1996-07-10

Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

Phone: +13454700762376

Job: Administration Technician

Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.